Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Zámečník

Délka studia: 3 roky, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list
Počet přijímaných žáků: 14

Stručný popis učebního oboru

Měření a veškeré základní operace při ručním zpracování kovů. Sestavování a spojování jednoduchých strojních součástí a celků. Práce podle náčrtů a výkresů. Obsluha základních strojů pro strojní obrábění kovů. Montáž a osazování běžných zámečnických výrobků.

Uplatnění absolventů

Absolvent školního vzdělávacího programu obor Zámečnické práce umí vyrábět, montovat a osazovat jednoduché a středně složité zámečnické prvky podle technické dokumentace, číst jednoduché výrobní a montážní výkresy. Používá technické normy a tabulky. Dovede si připravit potřebné nástroje, nářadí, materiál, pracovní pomůcky a pracoviště v souladu s technologickým postupem. Samostatně volí správný, bezpečný a efektivní výrobní postup. Rozlišuje běžné strojírenské materiály, orientuje se v jejich vlastnostech a využívá těchto znalostí při zpracování materiálů. Zvládá základní výrobní operace na základních obráběcích strojích. Mezi klíčové dovednosti patří jednoduché montážní práce, údržba a opravy. Absolvent je schopný vzhledem ke své kvalifikaci vykonávat uvedené činnosti v pozici zaměstnance i podnikatele.

Učební plán

platný od 1.9.2013

Studijní obor: 23-51-E/01 Strojírenské práce, denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné předměty
- všeobecně vzdělávací
Český jazyk 1 1,5 0,5 3
Občanská výchova 1 1 1 3
Základy podnikání 1 1
Matematika 1 1,5 0,5 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
- odborné
Technické kreslení 2 2 2 6
Montáže 1 2 3
Stroje a zařízení 2 1 3
Strojírenská technologie 2 1 3
Technologie 4 4 8
Odborný výcvik 15 17,5 24,5 57
Celkem 30 32,5 33,5 96

Projekty

Investice do vzdělání

 • ZŠ a MŠ Příbram IV - Šablony II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009734
 • CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861 86. Výzva IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • Moderní škola 2010
 • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
 • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

 • Zateplení budovy dílen
 • Zateplení objektu školního zařízení
 • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Finanční podpora a nadace

 • Česká Nadace 2000
 • BOVYS - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
 • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti
 • ETELA o. p. s.
 • Zdravá 5 - Nadační fond Albert

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz