Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Součásti základní školy

Základní škola

Do ZŠ jsou zařazováni žáci s lehkým mentálním postižením, pro které jsou nároky vzdělávacího plánu běžné základní školy příliš náročné. Ve třídách je snížený počet žáků, pracují zde speciální pedagogové. Obsah vzdělávacího programu je upraven pro žáky s lehkým mentálním postižením. Vzdělávání v ZŠ trvá devět let, dělí se na dva stupně (1 .- 5. ročník a 6. - 9. ročník). Žáci zde plní povinnou školní docházku, absolvováním získají základní vzdělání. Po ukončení ZŠ mohou pokračovat ve vzdělávání na běžných učilištích nebo středních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (OU typu E, praktická škola dvouletá).

Základní škola speciální

Zde jsou vzděláváni žáci s těžkým zdravotním postižením - středně těžké mentální postižení a těžké mentální postižení, případně v kombinaci s dalšími vadami (autismus, tělesné postižení, smyslové postižení). Základem vzdělávání je individuální přístup ke každému z žáků. Rozvíjí se zde jejich rozumové schopnosti, psychomotorika, komunikační dovednosti (s využitím alternativních forem), sociální a sebeobslužné dovednosti. Podle svých schopností se žáci učí základy trivia (čtení, psaní, počítání).
Docházka do ZŠ speciální trvá deset let a člení se na dva stupně (1.- 6. ročník a 7.- 10. ročník). Žáci zde plní povinnou školní docházku, absolvováním získají základy vzdělání. Po absolvování ZŠ speciální mohou pokračovat ve středním vzdělávání na praktické škole dvouleté nebo praktické škole jednoleté.

MŠ a ZŠ při Dětské odborné léčebně Bukovany

Součástí školy jsou třídy mateřské a základní školy při zdravotnickém zařízení Dětská odborná léčebna Bukovany. Vzdělávání probíhá podle ŠVP DOL Bukovany s přihlédnutím na ŠVP kmenových škol. Výuku zajišťují zkušení pedagogové v jednom oddělení MŠ (12 dětí) a ve dvou třídách ZŠ.
Cílem vzdělávání je návaznost na učivo kmenové školy tak, aby se žák po návratu z léčebny mohl bez problémů zařadit zpět do výuky.

zde

Školní družina

Ve školní družině mohou žáci trávit čas v době mimo vyučování. Slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků. Ranní družina funguje od 6:00 do 7:45 hodin, odpolední družina od 11:40 - 16:00 hodin.

Školní jídelna

Pravidelné obědy pro žáky jsou zajištěny ve školní jídelně, která je součástí budovy základní školy. Žákům s těžkým zdravotním postižením je zajištěna pomoc při stravování a sebeobsluze při jídle.

Zápis dětí do prvních tříd

Více informací podá ředitelka školy Mgr. Pavlína Caisová, MBA, tel: 725 373 040, e-mail: caisova

Projekty

Investice do vzdělání

Finanční podpora a nadace

  • Nohel Garden a. s. 
  • Česká Nadace 2000
  • Laktea Madeta - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
  • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti

Ukončené projekty 

SFŽP

  • Zateplení budovy dílen
  • Zateplení objektu školního zařízení
  • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz