Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Zahradník

Délka studia: 3 roky, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list
Počet přijímaných žáků: 14


Stručný popis učebního oboru

Práce v zahradnictvích, květinářských obchodech, v obchodech se zahradnickými službami. 

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru zahradnické práce je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Absolvent je schopen vykonávat jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, 4 údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování běžných vazačských výrobků.

Učební plán

platný od 1. 9. 2020

Studijní obor: 41-52-E/01 Zahradnické práce, denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné předměty
- všeobecně vzdělávací
Český jazyk 1 1 0,5 2,5
Občanská výchova 1 1 1 3
Základy podnikání 0 0 1 1
Matematika 1 1,5 0,5 3
Tělesná výchova 2 1 1 4
Informačí a komunikační technologie 1 1 1 3
- odborné
Základy zahradnické výroby 2 0 0 2
Vazačství a aranžérství 2 1,5 1 4,5
Kreslení a modelování 2 1 0 3
Základy květinářství 1 3 2 6
Botanika 0 1 0 1
Estetická výchova 1,5 1 0 2,5
Odborný výcvik 15 17,5 28 60,5
Celkem 29,5 30,5 36 96

Projekty

Investice do vzdělání

 • ZŠ a MŠ Příbram IV - Šablony II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009734
 • CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861 86. Výzva IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • Moderní škola 2010
 • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
 • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

 • Zateplení budovy dílen
 • Zateplení objektu školního zařízení
 • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Finanční podpora a nadace

 • Česká Nadace 2000
 • BOVYS - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
 • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti
 • ETELA o. p. s.
 • Zdravá 5 - Nadační fond Albert

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz