Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861 86. Výzva IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4

projekt ukončen k 31. 7. 2020

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na vybudování 3 nových odborných terapeutických učeben (tréninková pracoviště) na základní škole v Příbrami, kterou navštěvují děti s různým druhem zdravotního postižení. Jedná se o venkovní víceoborovou učebnu zaměřenou na aktivizaci žáků a osvojení praktických dovedností v různých podobách, venkovní učebnu pro rozvoj mobility určenou pro získání kompetencí potřebných pro plánování a realizaci každodenních činností v interakci s prostředím a učebnu - ergoterapeutickou dílnu.

Venkovní učebna pro rozvoj mobility je vybavena 16 ks nářadí pro nácvik dovedností pro zvládání péče o tělo a každodenních činností pro samostatný život.

fotogalerie

projektový den

Součástí venkovní víceoborové učebny bude dřevostavba, zahradní domek na nářadí, záhony, pařeniště, nábytek a edukační panely.

Ke dni 12. 11. 2019 bylo předáno staveniště a v brzké se době se začaly budovat  základy. Díky teplé zimě šla řemeslníkům práce dobře a rychle od ruky, o čemž se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.  Učebna byla zkolaudována dne 14. 7. 2020 a žáci ji začali 1. 9. 2020 zcela využívat. Teď už se všichni těšíme, až nám žáci nově otevřeného oboru Zahradník připraví vyvýšené záhony a pařeniště. 

Učebna - ergoterapeutická dílna je umístěna uvnitř budovy školy a je vybavena novým nábytkem. Své místo již mají hrnčířský kruh, keramická pec, tkalcovský stav a snap projektor. 

fotogalerie

Projekty

Investice do vzdělání

Finanční podpora a nadace

  • Nohel Garden a. s. 
  • Česká Nadace 2000
  • Laktea Madeta - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
  • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti

Ukončené projekty 

SFŽP

  • Zateplení budovy dílen
  • Zateplení objektu školního zařízení
  • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz