Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na vybudování 3 nových odborných terapeutických učeben (tréninková pracoviště) na základní škole v Příbrami, kterou navštěvují děti s různým druhem zdravotního postižení. Jedná se o venkovní víceoborovou učebnu zaměřenou na aktivizaci žáků a osvojení praktických dovedností v různých podobách, venkovní učebnu pro rozvoj mobility určenou pro získání kompetencí potřebných pro plánování a realizaci každodenních činností v interakci s prostředím a učebnu - ergoterapeutickou dílnu.

Venkovní učebna pro rozvoj mobility je vybavena 16 ks nářadí pro nácvik dovedností pro zvládání péče o tělo a každodenních činností pro samostatný život.

fotogalerie

projektový den

Součástí venkovní víceoborové učebny bude dřevostavba, zahradní domek na nářadí, záhony, pařeniště, nábytek a edukační panely.

Ke dni 12. 11. 2019 bylo předáno staveniště a v brzké se době se začaly budovat  základy. Díky teplé zimě jde řemeslníkům práce dobře a rychle od ruky, o čemž se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.

Učebna - ergoterapeutická dílna bude umístěna uvnitř budovy školy a vybavena bude nábytkem, hrnčířským kruhem, keramickou pecí, tkalcovským stavem, regály, dřezem a snap projektorem.

S ohledem na nutnost zajistit výuku bude tato učebna budována na přelomu června a července.

Projekty

Investice do vzdělání

 • ZŠ a MŠ Příbram IV - Šablony II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009734
 • Výzva č. 86 IROP - Projekt Odborné terapeutické učebny
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • Moderní škola 2010
 • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
 • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

 • Zateplení budovy dílen
 • Zateplení objektu školního zařízení
 • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Finanční podpora a nadace

 • Česká Nadace 2000
 • BOVYS - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
 • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti
 • ETELA o. p. s.
 • Zdravá 5 - Nadační fond Albert

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz