Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

CO JE TŘEBA K VYŠETŘENÍ?

SPC Příbram je poradenským zařízením poskytujícím poradenské služby rodičům a pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se především o děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra a s narušením komunikační schopnosti (řečové vady).

Děti se specifickými poruchami učení a podezřením na tyto problémy přednostně vyšetřuje sousední Pedagogicko-psychologická poradna.

Zařazení do péče SPC je indikováno v případě mentální retardace jakéhokoli stupně, těžkých forem postižení, výrazných výukových problémů, diagnostikované poruchy autistického spektra, vývojové dysfázie apod.

Vyjádření a doporučení SPC je nutné pro možnost zařazení dítěte do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MŠ speciální, ZŠ speciální a ZŠ praktická, …), dále pro možnost integrace dítěte v běžné ZŠ s následnou podporou formou pedagogické asistence nebo individuálního vzdělávacího plánu.

Objednat se na vstupní vyšetření lze telefonicky, případně e-mailem. Lze také zaslat poštou vyplněný formulář „Žádost o zařazení do péče SPC“ (ke stažení zde) poté budou zákonní zástupci telefonicky kontaktováni pracovnicemi SPC Příbram.

K samotnému vyšetření se dostaví zákonný zástupce s dítětem (případně zletilý klient sám). S sebou je vhodné mít veškerá diagnostická vyšetření, závěry lékařských zpráv, případně vyjádření pedagogických pracovníků, či dalšího školského poradenského zařízení.

Samotné vyšetření trvá dle rozsahu 1-3 hodiny, pro žáky je k dispozici pití, u menších dětí je vhodné připravit malou svačinku. V opodstatněných případech se vyšetření rozloží po domluvě do více termínů, lze si domluvit návštěvu ve školním zařízení, případně přímo v domácím prostředí.

Po vyšetření budou se zákonným zástupcem projednány navrhované postupy a doporučena podpůrná, případně vyrovnávací opatření.

Závěry a zprávu z vyšetření si zákonný zástupce vyzvedává v SPC Příbram po telefonické domluvě, pokud nebude dohodnuto jinak. Zpráva je v SPC Příbram připravena k vyzvednutí do 30 dnů od ukončení vyšetření dítěte.

Projekty

Investice do vzdělání

 • ZŠ a MŠ Příbram IV - Šablony II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009734
 • CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861 86. Výzva IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • Moderní škola 2010
 • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
 • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

 • Zateplení budovy dílen
 • Zateplení objektu školního zařízení
 • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Finanční podpora a nadace

 • Česká Nadace 2000
 • BOVYS - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
 • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti
 • ETELA o. p. s.
 • Zdravá 5 - Nadační fond Albert

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz