Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Speciálně pedagogické centrum Příbram pro žáky s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

O SPC

SPC Příbram je poradenským zařízením poskytujícím poradenské služby rodičům a pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se především o děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra (dětský autismus).

Děti se specifickými poruchami učení a podezřením na tyto problémy jsou v péči sousední Pedagogicko-psychologické poradny

Zařazení do péče SPC je indikováno v případě mentální retardace jakéhokoli stupně, těžkých forem postižení, výrazných výukových problémů, diagnostikované poruchy autistického spektra, vývojové dysfázie apod.

Vyjádření a doporučení SPC je nutné pro možnost zařazení dítěte do školy pro žáky zdravotním postižením (MŠ speciální, ZŠ speciální a ZŠ praktická, …), dále pro možnost integrace dítěte v běžné ZŠ s následnou podporou formou pedagogické asistence nebo individuálního vzdělávacího plánu.

Nabídka služeb:

Nabízené intervence

Co je třeba k vyšetření?

Ke stažení

Dokumenty

Kontakty

Pracovníci SPC

Mgr. Vladislava Tylšová – speciální pedagog

Mgr. Věra Zemanová - speciální pedagog

Mgr. Eva Slavíčková - psycholog

PhDr. Kristýna Karasová - psycholog

Adresa SPC Příbram

Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Telefonní kontakty

318 472 150, 702 060 955

spcpribram@ouu.pb.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 11.30 12:30 - 14:00
Úterý 8.00 – 11.30 12:30 - 15:00
Středa 8.00 – 11.30 12:30 - 14:00
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12:30 - 15:00
Pátek 8.00 – 11.30 12:30 - 13:00

Projekty

Investice do vzdělání

 • ZŠ a MŠ Příbram IV - Šablony II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009734
 • Výzva č. 86 IROP - Projekt Odborné terapeutické učebny
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • Moderní škola 2010
 • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
 • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

 • Zateplení budovy dílen
 • Zateplení objektu školního zařízení
 • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Finanční podpora a nadace

 • Česká Nadace 2000
 • BOVYS - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
 • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti
 • ETELA o. p. s.
 • Zdravá 5 - Nadační fond Albert

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz