Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

ŠKOLSKÁ RADA

(volební období 2018 – 2021)

Jméno člena Zástupce Funkce
Mgr. Šárka Vylitová pedagogů OU, PŠ, ZŠ a MŠ předseda
Marie Molková rodičů a žáků OU, PŠ, ZŠ a MŠ místopředsedkyně
Věra Kresslová zřizovatele členka

Volby do školské rady 2021 - 2024

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Volebního řádu pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Středočeským krajem volby do školské rady.

Datum konání voleb: dne 22. 6. 2021 od 14:00 do 16:00 (úsek ZŠ + ZŠS)

                                         dne 24. 6. 2021 od 14:00 do 16:00 (úsek OU + PŠ)

Místo konání voleb: Příbram IV, Pod Šachtami 335, školní jídelna

Datum konání voleb: dne 23. 6. 2021 od 7:30 do 14:30 (zákonní zástupci žáků)

Místo konání voleb: Příbram IV, Pod Šachtami 335, vrátnice

Přihlášky do kandidátky školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy je možno podat do 31. 5. 2021 do 12:00. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky, která je zveřejněna v příloze tohoto vyhlášení, a jejím doručením osobně či  poštou na adresu OU, PŠ, ZŠ a MŠ Příbram IV, p. o., Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram. Součástí přihlášky by měla být krátká charakteristika uchazeče.

Seznam kandidátů bude zveřejněn dne 31. 5. 2021 v 14:00 na úřední desce školy a webových stránkách školy.

Volby proběhnou tajným hlasováním. Na jednoho žáka připadá jeden hlas.

Totožnost se prokazuje platným občanským průkazem nebo pasem. Hlasování se umožní osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit příslušné členy školské rady. Zvoleni budou kandidáti na prvních třech místech výsledkové listiny.

Výsledky voleb budou zveřejněny stejným způsobem jako jejich vyhlášení.

Volební komise  

 1. Mgr. Janka Kociánová
 2. Mgr. Veronika Pastyriková
 3. Mgr. Renáta Švejnohová

 

V Příbrami dne 1. 4. 2021                                                                                                             

 Mgr. Pavlína Caisová

                                                                                                                                                                    ředitelka školy

Projekty

Investice do vzdělání

 • ZŠ a MŠ Příbram IV - Šablony II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009734
 • CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861 86. Výzva IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • Moderní škola 2010
 • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
 • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

 • Zateplení budovy dílen
 • Zateplení objektu školního zařízení
 • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Finanční podpora a nadace

 • Česká Nadace 2000
 • BOVYS - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
 • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti
 • ETELA o. p. s.
 • Zdravá 5 - Nadační fond Albert

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz