Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Praktická škola jednoletá

Délka studia: 1 rok, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Počet přijímaných žáků: 6

Stručný popis učebního oboru

Cílem přípravy je umožnit žákům získání základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

Uplatnění absolventů

Učební obor Praktická škola jednoletá připravuje žáka k tomu, aby na konci studia byl schopen se zapojit do běžného praktického života ve společnosti. Měl by být schopen samostatně vést domácnost, měl by mít osvojeny základní znalosti z oblasti hygieny, zdraví a potravinářství.

Učební plán

Studijní obor: 78-62-C/1 Praktická škola jednoletá

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Povinné předměty
Český jazyk 4
Matematika 3
Občanská výchova 2
Informatika 1
Tělesná výchova 2
Výchova ke zdraví 1
Rodinná výchova 3
Výtvarná výchova 1
Hudební výchova 2
Příprava pokrmů 8
Ruční práce 3
Celkem 30

Projekty

Investice do vzdělání

 • ZŠ a MŠ Příbram IV - Šablony II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009734
 • CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861 86. Výzva IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • Moderní škola 2010
 • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
 • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

 • Zateplení budovy dílen
 • Zateplení objektu školního zařízení
 • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Finanční podpora a nadace

 • Česká Nadace 2000
 • BOVYS - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
 • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti
 • ETELA o. p. s.
 • Zdravá 5 - Nadační fond Albert

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz