Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Praktická škola dvouletá

Délka studia: 2 roky, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Počet přijímaných žáků: 14

Stručný popis školy a učebního oboru

Naše škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří splnili povinnou školní docházku. Praktická škola dvouletá umožňuje získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Škola se zaměřuje v rámci učebního plánu na rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností žáků, kteří se připravují pro praktický život. Současně upevňuje postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání. Vytváří předpoklady pro účinné zapojení absolventů do praktického života. Pomáhá upevňovat kladné postoje k práci, ke zdravému životnímu stylu. Vede žáky k přijetí zodpovědnosti za své výsledky.

Uplatnění absolventů

Učební obor Škola se zaměřuje v rámci učebního plánu na rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností žáků, kteří se připravují pro praktický život. Připravuje žáka k tomu, aby na konci studia byl schopen se zapojit do běžného praktického života ve společnosti. Měl by být schopen samostatně vést domácnost, měl by mít osvojeny základní znalosti z oblasti hygieny, zdraví a potravinářství. Současně upevňuje postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání. Vytváří předpoklady pro účinné zapojení absolventů do praktického života. Pomáhá upevňovat kladné postoje k práci, ke zdravému životnímu stylu. Vede žáky k přijetí zodpovědnosti za své výsledky.

Učební plán

Studijní obor: 78-62-C/2 Praktická škola dvouletá

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. Celkem
Povinné předměty
Český jazyk 2 2 4
Anglický jazyk 1 1 2
Matematika 2 2 4
Občanská výchova 1 1 2
Informatika 1 1 2
Tělesná výchova 2 2 4
Výchova ke zdraví 1 1 2
Rodinná výchova 4 4 8
Pěstitelské práce 2 2 4
Výtvarná výchova 2 2 4
Hudebně dramatická výchova 2 2 4
Příprava pokrmů 6 6 12
Ruční práce 6 6 12
Celkem 32 32 64

Projekty

Investice do vzdělání

 • ZŠ a MŠ Příbram IV - Šablony II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009734
 • CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861 86. Výzva IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • Moderní škola 2010
 • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
 • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

 • Zateplení budovy dílen
 • Zateplení objektu školního zařízení
 • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Finanční podpora a nadace

 • Česká Nadace 2000
 • BOVYS - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
 • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti
 • ETELA o. p. s.
 • Zdravá 5 - Nadační fond Albert

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz