Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

V případě zájmu o nabízené intervence kontaktujte SPC pro sjednání osobní schůzky.

Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou – „Maxík“

Individuální speciálně pedagogická intervence

Autorky programu: Mgr. Pavla Bubeníčková, PaedDr. Zdeňka Janhubová. Rozvoj oblastí důležitých pro úspěšné zahájení školní docházky (grafomotorika, jemná i hrubá motorika, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, pravolevé orientace,…). Pravidelné cvičení, do něhož jsou zapojeni i rodiče. Program je vhodný i pro rané školáky s výraznými výukovými problémy.
Metodiky práce s žáky s těžkými formami mentálního postižení

Konzultace a pomoc se zaváděním systémů alternativní a augmentativní komunikace. VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém – určeno především pro žáky s PAS, žáky s těžší mentální retardací s problémy v dorozumívání (autorka konceptu: PhDr. Margita Knapcová) Strukturované vyučování – vycházející z konceptu TEACCH program (strukturované úkoly, denní režim, vizualizace prostředí)


Nácviky sociálních dovedností

Nácvik zvládání různých sociálních situací a porozumění jim. Nácvik sociálně vhodného chování, pravidla chování. Práce s emocemi, snižování úzkosti dítěte. Zvládání krizových situací.

Projekty

Investice do vzdělání

 • ZŠ a MŠ Příbram IV - Šablony II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009734
 • CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861 86. Výzva IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • Moderní škola 2010
 • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
 • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

 • Zateplení budovy dílen
 • Zateplení objektu školního zařízení
 • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Finanční podpora a nadace

 • Česká Nadace 2000
 • BOVYS - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
 • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti
 • ETELA o. p. s.
 • Zdravá 5 - Nadační fond Albert

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz