Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Adaptační den

Třída 2P a 5P, je v tomto školním roce, poprvé v novém složení. A protože se spolužáci mezi sebou znají jen ze setkávání na chodbě, je potřeba, aby se mezi sebou poznali lépe i v rámci třídy. Naplánovali jsme si proto tzv. „adaptační den“.
Díky počasí jsme mohli jít na náš oblíbený, často navštěvovaný Nový rybník. Po cestě jsme trénovali pravidla silničního provozu, chůzi ve městě a také ohleduplnost vůči druhým.
Na Novém rybníku jsme začali komunikačním kruhem, poté jsme si prošli „stezku bosých nohou“, hobití domečky a tradičně si zaskotačili na trampolíně. I přesto, že bylo zavřené občerstvení a nemohli jsme si koupit nic dobrého, to byl skvělý den, při kterém jsme se lépe poznali.

Mgr. et Mgr. Alena Knotková, Bc. Michaela Matuszková

Další články:

Projekty

Investice do vzdělání

 • ZŠ a MŠ Příbram IV - Šablony II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009734
 • CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861 86. Výzva IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • Moderní škola 2010
 • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
 • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

 • Zateplení budovy dílen
 • Zateplení objektu školního zařízení
 • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Finanční podpora a nadace

 • Česká Nadace 2000
 • BOVYS - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
 • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti
 • ETELA o. p. s.
 • Zdravá 5 - Nadační fond Albert

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz