Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Adaptační den

Dne 10.9. 2021 se uskutečnil adaptační den pro šestou, sedmou a devátou třídu základní školy. Cílem bylo vzájemné poznání spolužáků mimo prostory školy.

Obsahem adaptačního dne bylo vzájemné poznání, ale i ověření fyzických schopností žáků pro další plánované akce. Program byl orientován do základních sociálních her vedoucích ke zjištění zájmů, zálib a vztahu ke spolužákům, škole a vzdělávacímu procesu. Jedna z her byla zaměřena i na spolupráci v omezené skupince osob.

  Akce se uskutečnila v prostředí lesoparku u Litavky. Proto se součástí stala i environmentální výchova zaměřená na ochranu životního prostředí. Žáci měli možnost pozorovat život v přírodě. Současně viděli i úpravu Vysokopeckého  rybníka, jehož hráz prochází významnou rekonstrukcí.

Den a jeho program přiblížil osobnosti žáků ale i pedagogických pracovníků v prostředí mimo školu. Objevila se řada pozitivních momentů v chování žáků při skupinových pěveckých a dramatických činnostech, zejména ale při pomoci druhým v případě potřeby.

Třída 6P, 7P a 9P základní školy

Další články:

Projekty

Investice do vzdělání

 • ZŠ a MŠ Příbram IV - Šablony II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009734
 • CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861 86. Výzva IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • Moderní škola 2010
 • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
 • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

 • Zateplení budovy dílen
 • Zateplení objektu školního zařízení
 • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Finanční podpora a nadace

 • Česká Nadace 2000
 • BOVYS - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
 • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti
 • ETELA o. p. s.
 • Zdravá 5 - Nadační fond Albert

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz