Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Zedník

Délka studia: 3 roky, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list
Počet přijímaných žáků: 14


Stručný popis učebního oboru

Vyměřování dle dokumentace, zdění, omítání, betonování, izolování, osazování výrobků, stavba lešení, příprava směsí a materiálů, pomocné a dokončovací práce, obsluha stavebních strojů.

Uplatnění absolventů

Absolvent školního vzdělávacího programu obor Zednické práce umí číst jednoduché stavební a montážní výkresy, provádět zednické práce a osazovat jednoduché a středně složité zámečnické prvky podle technické dokumentace. Dovede si připravit potřebné nástroje, nářadí, materiál, pracovní pomůcky a pracoviště v souladu s technologickým postupem. Samostatně volí správný, bezpečný a efektivní postup. Rozlišuje běžné stavební materiály, orientuje se v jejich vlastnostech a využívá těchto znalostí při zhotovení díla . Zvládá základní výrobní postupy. Je schopen odborně komunikovat s ostatními pracovníky a odůvodnit svůj názor. Absolvent je schopný vzhledem ke své kvalifikaci vykonávat uvedené činnosti v pozici zaměstnance i podnikatele.

Učební plán

platný od 1. 9. 2013

Studijní obor: 36-67-E/01 Zednické práce, denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné předměty
  - všeobecně vzdělávací
Český jazyk 1 1,5 0,5 3
Občanská výchova 1 1 1 3
Základy podnikání     1 1
Matematika 1 1,5 0,5 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
  - odborné
Odborné kreslení 3 2 2 7
Materiály 2 2   4
Strojní zařízení 1     1
Přestavby budov   2   2
Technologie 4 3 2 9
 Odborný výcvik 15 17,5 24,5 57
Celkem 30 32,5 33,5 96

Projekty

Investice do vzdělání

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

  • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
  • Moderní škola 2010
  • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
  • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

  • Zateplení budovy dílen
  • Zateplení objektu školního zařízení
  • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

MŠMT

  • MŠMT - 1796/2014 ze dne 3.3.2014
  • MŠMT - 13964-2/2014 ze dne 9.10.2014
  • MŠMT - 9599/2015-2 ze dne 25.5.2015

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

Fax: 318 472 146

Více kontaktů >>

Adresa: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Developed by: Smartim.cz