Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na vybudování 3 nových odborných terapeutických učeben (tréninková pracoviště) na základní škole v Příbrami, kterou navštěvují děti s různým druhem zdravotního postižení. Jedná se o venkovní víceoborovou učebnu zaměřenou na aktivizaci žáků a osvojení praktických dovedností v různých podobách, venkovní učebnu pro rozvoj mobility určenou pro získání kompetencí potřebných pro plánování a realizaci každodenních činností v interakci s prostředím a učebnu - ergoterapeutickou dílnu.

Venkovní učebna pro rozvoj mobility je vybavena 16 ks nářadí pro nácvik dovedností pro zvládání péče o tělo a každodenních činností pro samostatný život.

fotogalerie

projektový den

Součástí venkovní víceoborové učebny bude dřevostavba, zahradní domek na nářadí, záhony, pařeniště, nábytek a edukační panely.

Ke dni 12. 11. 2019 bylo předáno staveniště a v brzké se době se začnou budovat základy.

Učebna - ergoterapeutická dílna bude umístěna uvnitř budovy školy a vybavena bude nábytkem, hrnčířským kruhem, keramickou pecí, tkalcovským stavem, regály, dřezem a snap projektorem.

S ohledem na nutnost zajistit výuku bude tato učebna budována na přelomu června a července.

Projekty

Investice do vzdělání

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

  • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
  • Moderní škola 2010
  • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
  • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

  • Zateplení budovy dílen
  • Zateplení objektu školního zařízení
  • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

MŠMT

  • MŠMT - 1796/2014 ze dne 3.3.2014
  • MŠMT - 13964-2/2014 ze dne 9.10.2014
  • MŠMT - 9599/2015-2 ze dne 25.5.2015

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

Fax: 318 472 146

Více kontaktů >>

Adresa: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Developed by: Smartim.cz