Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Speciálně pedagogické centrum Příbram pro žáky s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

O SPC

SPC Příbram je poradenským zařízením poskytujícím poradenské služby rodičům a pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se především o děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra (dětský autismus).

Děti se specifickými poruchami učení a podezřením na tyto problémy jsou v péči sousední Pedagogicko-psychologické poradny

Zařazení do péče SPC je indikováno v případě mentální retardace jakéhokoli stupně, těžkých forem postižení, výrazných výukových problémů, diagnostikované poruchy autistického spektra, vývojové dysfázie apod.

Vyjádření a doporučení SPC je nutné pro možnost zařazení dítěte do školy pro žáky zdravotním postižením (MŠ speciální, ZŠ speciální a ZŠ praktická, …), dále pro možnost integrace dítěte v běžné ZŠ s následnou podporou formou pedagogické asistence nebo individuálního vzdělávacího plánu.

Nabídka služeb:

Nabízené intervence

Co je třeba k vyšetření?

Ke stažení

Dokumenty

Kontakty

Pracovníci SPC

Mgr. Vladislava Tylšová – speciální pedagog
PhDr. Blanka Neudörflová - psycholog


Adresa SPC Příbram

Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Telefonní kontakty

318 472 150, 702 060 955

spcpribram@ouu.pb.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 11.30 12:30 - 14:00
Úterý 8.00 – 11.30 12:30 - 15:00
Středa 8.00 – 11.30 12:30 - 14:00
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12:30 - 15:00
Pátek 8.00 – 11.30 12:30 - 13:00

Projekty

Investice do vzdělání

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

  • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
  • Moderní škola 2010
  • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
  • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

  • Zateplení budovy dílen
  • Zateplení objektu školního zařízení
  • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

MŠMT

  • MŠMT - 1796/2014 ze dne 3.3.2014
  • MŠMT - 13964-2/2014 ze dne 9.10.2014
  • MŠMT - 9599/2015-2 ze dne 25.5.2015

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

Fax: 318 472 146

Více kontaktů >>

Adresa: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Developed by: Smartim.cz