Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Prodavač

Délka studia: 3 roky, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list
Počet přijímaných žáků: 14


Stručný popis učebního oboru

Příprava zboží k prodeji, doplňování zboží v provozní jednotce, prodej a technika prodeje zboží - dělení, vážení, měření a balení zboží, aranžování a vystavování zboží v provozní jednotce, skladování a ošetřování zboží, manipulace s obaly.

Uplatnění absolventů

Učební obor prodavačské práce připravuje absolventy na pracovní činnosti, které souvisejí s povoláním prodavače. Žáci se učí připravovat zboží k prodeji, po absolvování oboru by měli být schopni doplňovat zboží v provozní jednotce, ovládat prodej a techniku prodeje zboží. Jsou připravování na dělení, vážení, měření a balení zboží, jeho aranžování a vystavování v provozní jednotce. Absolvent školního vzdělávacího programu Prodavačské práce získá střední vzdělání s výučním listem a uplatní se při výkonu povolání jako pomocný prodavač provádějící pomocné, přípravné a manipulační práce při prodeji zboží ve všech typech maloobchodních jednotek.

Učební plán

platný od 1.9.2013

Studijní obor: 66-51-E/01 Prodavačské práce, denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné předměty
  - všeobecně vzdělávací
Český jazyk 1 1,5 0,5 3
Občanská výchova 1 1 1 3
Základy podnikání     1 1
Matematika 1 1,5 0,5 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
  - odborné
Zbožíznalství 3 3,5 2 8,5
Obchodní počty 2 2   4
Obchodní provoz 2 2,5 2 6,5
Řeč a komunikace 1     1
Psychologie 1 1   2
Propagace 1     1
Odborný výcvik 15 17,5 24,5 57
Celkem 30 32,5 33,5 96

Projekty

Investice do vzdělání

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

  • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
  • Moderní škola 2010
  • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
  • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

  • Zateplení budovy dílen
  • Zateplení objektu školního zařízení
  • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

MŠMT

  • MŠMT - 1796/2014 ze dne 3.3.2014
  • MŠMT - 13964-2/2014 ze dne 9.10.2014
  • MŠMT - 9599/2015-2 ze dne 25.5.2015

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

Fax: 318 472 146

Více kontaktů >>

Adresa: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Developed by: Smartim.cz