Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Praktická škola jednoletá

Délka studia: 1 rok, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Počet přijímaných žáků: 6

Stručný popis učebního oboru

Cílem přípravy je umožnit žákům získání základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

Uplatnění absolventů

Učební obor Praktická škola jednoletá připravuje žáka k tomu, aby na konci studia byl schopen se zapojit do běžného praktického života ve společnosti. Měl by být schopen samostatně vést domácnost, měl by mít osvojeny základní znalosti z oblasti hygieny, zdraví a potravinářství.

Učební plán

Studijní obor: 78-62-C/1 Praktická škola jednoletá

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Povinné předměty
  Český jazyk 4
  Matematika 3
  Občanská výchova 2
  Informatika 1
  Tělesná výchova 2
  Výchova ke zdraví 1
  Rodinná výchova 3
  Výtvarná výchova 1
  Hudební výchova 2
  Příprava pokrmů 8
  Ruční práce 3
Celkem 30

Projekty

Investice do vzdělání

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

  • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
  • Moderní škola 2010
  • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
  • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

  • Zateplení budovy dílen
  • Zateplení objektu školního zařízení
  • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

MŠMT

  • MŠMT - 1796/2014 ze dne 3.3.2014
  • MŠMT - 13964-2/2014 ze dne 9.10.2014
  • MŠMT - 9599/2015-2 ze dne 25.5.2015

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

Fax: 318 472 146

Více kontaktů >>

Adresa: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Developed by: Smartim.cz