Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Úvodní slovo ředitele

Vítejte na stránkách Odborného učiliště, Praktické školy, Základní školy a Mateřské školy v Příbrami.

Naše škola je svým rozsahem naprosto ojedinělá v celé republice. Člení se na střední školu, základní a mateřskou školu. Součástí školy je i školské poradenské zařízení – Speciálně pedagogické centrum.


Střední škola nabízí vzdělávání ve 3 – letých učebních oborech typu E zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem. Zájemci se mohou hlásit do 5 – ti oborů. (Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Prodavačské práce, Strojírenské práce a Zednické práce). Do těchto oborů vzdělávání jsou přijímáni žáci všech typů základních škol. Předpokladem přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost ve zvoleném oboru. Cílem těchto oborů je integrace žáků do společnosti a jejich profesní připravenost uplatnit se ve zvoleném oboru.

Dále škola nabízí i střední vzdělávání v 1 – letém studiu na Praktické škole jednoleté a v 2 – letém studiu na Praktické škole dvouleté. Na tyto studia přijímáme převážně žáky se zdravotním postižením ze základních škol speciálních, kde získali základy vzdělání. Obě studia jsou zakončena závěrečnou zkouškou. Absolventi získají střední vzdělání a najdou uplatnění, v rámci svých možností a individuálních dovedností, při pomocných pracích ve výrobě nebo v chráněných dílnách.


Základní škola nabízí vzdělávání žáků v základní škole pro žáky s logopedickými vadami pro 1. – 5. ročník s cílem co nejvyšší míry kompenzace potíží a následným bezproblémovým přechodem na 2. stupeň běžných základních škol.

Žáky s lehkým mentální postižením přijímáme do základní školy praktické (1. – 9. ročník). Po ukončení povinné školní docházky získají žáci základní vzdělání a mohou pokračovat na středních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Odborné učiliště s obory typu E nebo Praktická škola dvouletá).

V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami (1. – 10. ročník). Rozvíjí zde rozumové schopnosti, sociální a sebe obslužné dovednosti. Po splnění povinné školní docházky získají základy vzdělání a mohou pokračovat ve středním vzdělávání na Praktické škole dvouleté nebo jednoleté.

Každoročně naše škola nabízí i předškolní vzdělávání pro děti s těžkým zdravotním postižením na Přípravném stupni ZŠ speciální, který je určen dětem od 4 do 7 let. Cílem je připravit děti na vzdělávání v základní škole speciální.

Součástí školy je i MŠ a ZŠ při Dětské léčebně v Bukovanech (odloučené pracoviště).  Vzdělávání probíhá podle ŠVP DOL Bukovany s přihlédnutím na ŠVP kmenových škol. Výuku zajišťují zkušení pedagogové v jednom oddělení MŠ ( 12 dětí) a ve dvou třídách ZŠ.

zde.

Projekty

Investice do vzdělání

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

  • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
  • Moderní škola 2010
  • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
  • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

  • Zateplení budovy dílen
  • Zateplení objektu školního zařízení
  • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

MŠMT

  • MŠMT - 1796/2014 ze dne 3.3.2014
  • MŠMT - 13964-2/2014 ze dne 9.10.2014
  • MŠMT - 9599/2015-2 ze dne 25.5.2015

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

Fax: 318 472 146

Více kontaktů >>

Adresa: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Developed by: Smartim.cz