Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

V případě zájmu o nabízené intervence kontaktujte SPC pro sjednání osobní schůzky.

Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou – „Maxík“

Individuální speciálně pedagogická intervence

Autorky programu: Mgr. Pavla Bubeníčková, PaedDr. Zdeňka Janhubová. Rozvoj oblastí důležitých pro úspěšné zahájení školní docházky (grafomotorika, jemná i hrubá motorika, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, pravolevé orientace,…). Pravidelné cvičení, do něhož jsou zapojeni i rodiče. Program je vhodný i pro rané školáky s výraznými výukovými problémy.
vede: Mgr. Vladislava TylšováMetodiky práce s žáky s těžkými formami mentálního postižení

Konzultace a pomoc se zaváděním systémů alternativní a augmentativní komunikace. VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém – určeno především pro žáky s PAS, žáky s těžší mentální retardací s problémy v dorozumívání (autorka konceptu: PhDr. Margita Knapcová) Strukturované vyučování – vycházející z konceptu TEACCH program (strukturované úkoly, denní režim, vizualizace prostředí)
konzultant:  Mgr. Vladislava Tylšová

Nácviky sociálních dovedností

Nácvik zvládání různých sociálních situací a porozumění jim. Nácvik sociálně vhodného chování, pravidla chování. Práce s emocemi, snižování úzkosti dítěte. Zvládání krizových situací.

Vede: PhDr. Blanka Neudőrflová

Projekty

Investice do vzdělání

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

  • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
  • Moderní škola 2010
  • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
  • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

  • Zateplení budovy dílen
  • Zateplení objektu školního zařízení
  • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

MŠMT

  • MŠMT - 1796/2014 ze dne 3.3.2014
  • MŠMT - 13964-2/2014 ze dne 9.10.2014
  • MŠMT - 9599/2015-2 ze dne 25.5.2015

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

Fax: 318 472 146

Více kontaktů >>

Adresa: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Developed by: Smartim.cz