Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Kuchař

Délka studia: 3 roky, denní studium
Podmínky přijetí: dokončená povinná školní docházka
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list
Počet přijímaných žáků: 14


Stručný popis učebního oboru

Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů, příloh a výrobků teplé a studené kuchyně. Vlastní výroba teplých a studených jídel, nápojů a příloh. Ovládání techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy a zvládnutí základních úklidových prací.

Uplatnění absolventů

Absolvent školního vzdělávacího programu obor Kuchařské práce disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných činností v provozovnách veřejného stravování.Uplatní se na trhu práce při výkonu stanoveného okruhu pracovních činností povolání kuchař. Je kvalifikovaný pracovník, schopný vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce související s přípravou a výrobou pokrmů ve všech typech provozních jednotek. Absolvent školního vzdělávacího programu Kuchařské práce získá střední vzdělání s výučním listem. Uplatní se při výkonu povolání nejen jako pomocný pracovník provádějící jednoduché práce při přípravě a výrobě jídel, ale také bude schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější kuchařské práce.

Učební plán

platný od 1. 9. 2013

Studijní obor: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné předměty
  - všeobecně vzdělávací
Český jazyk 1 1,5 0,5 3
Občanská výchova 1 1 1 3
Základy podnikání     1 1
Matematika 1 1,5 0,5 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
  - odborné
Hospodářské výpočty 1 1   2
Potraviny a výživa 3 1 2 6
Stolničení   1   1
Technologie 4 5 2 11
Zařízení závodu 1 1   2
Rodinná výchova 1 1
 Odborný výcvik 15 17,5 24,5 57
Celkem 30 32,5 33,5 96

Projekty

Investice do vzdělání

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

  • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
  • Moderní škola 2010
  • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
  • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

  • Zateplení budovy dílen
  • Zateplení objektu školního zařízení
  • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

MŠMT

  • MŠMT - 1796/2014 ze dne 3.3.2014
  • MŠMT - 13964-2/2014 ze dne 9.10.2014
  • MŠMT - 9599/2015-2 ze dne 25.5.2015

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

Fax: 318 472 146

Více kontaktů >>

Adresa: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Developed by: Smartim.cz