Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Spolek Úsměv Příbram 

založen z iniciativy rodičů a pedagogů Odborného učiliště, Praktické školy, Základní školy a Mateřské školy Příbram IV v Příbrami jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení rodičů a přátel dětí a mládeže.

Cíle spolku:

Hlavní činnosti spolku:

Získávání financí – využívání grantových nabídek, dotací, dary, charitativní  projekty, benefiční akce

Podpora školy -  využívání získaných financí na organizaci aktivit a pořízení pomůcek či zařízení pro lepší fyzický, rozumový i psychický rozvoj dětí

Projekty

Investice do vzdělání

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

  • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
  • Moderní škola 2010
  • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
  • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

  • Zateplení budovy dílen
  • Zateplení objektu školního zařízení
  • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

MŠMT

  • MŠMT - 1796/2014 ze dne 3.3.2014
  • MŠMT - 13964-2/2014 ze dne 9.10.2014
  • MŠMT - 9599/2015-2 ze dne 25.5.2015

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

Fax: 318 472 146

Více kontaktů >>

Adresa: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Developed by: Smartim.cz